Ceturkšņa tikšanās 2017

Būvniecības valsts kontroles birojs organizē ik ceturkšņa tikšanos pašvaldību būvvaldēm, lai kopīgi izrunātu būvniecības regulējuma aktualitātes un sniegtu metodisku atbalstu būvvaldēm normatīvo aktu piemērošanas jautājumos. Šāda informatīva tikšanās metodiska atbalsta sniegšanai pašvaldībām paredzēta vienu reizi ceturksnī.