Būvkomersanti, kas veic ekspertīzes

Darbības sfēras, kurās būvkomersants veic komercdarbību:

Būvprojektu arhitektūras risinājumu ekspertīze
 1. SIA "Arhitekts Muižzemnieks"
 2. SIA "ARHITEKTU BIROJS AP"
 3. SIA "Arhitektu birojs ARTEKS"
 4. SIA "AZ service"
 5. SIA "BERGSONS UN PARTNERI"
 6. SIA "CMB"
 7. SIA "Elko arhitektūra"
 8. SIA "Firma L4"
 9. SIA "Forma 2"
 10. SIA "JOMS"
 11. SIA "LBS-Konsultants"
 12. SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS"
 13. SIA "Parnas GEO"
 14. SIA "Pop-up House"
 15. SIA "TOTUS"
 16. SIA "VPM Latvia"
 17. A/S "Inspecta Latvia"
Būvprojektu konstrukciju ekspertīze
 1. SIA "Ara intellect"
 2. SIA "AR Structural Solutions"
 3. SIA "BERGSONS UN PARTNERI"
 4. SIA "Cerkazi-G"
 5. SIA "Citrus Solutions"
 6. SIA "CMB"
 7. SIA "Firma L4"
 8. SIA "Forma 2"
 9. SIA "G.Kameņecka būvkonstruktoru birojs"
 10. SIA "GL-BK"
 11. SIA "KasunK.studija"
 12. SIA "LBS-Konsultants"
 13. SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS"
 14. SIA "MUUR"
 15. SIA "MV Būveksperti”
 16. SIA "Parnas GEO"
 17. SIA "PBR"
 18. SIA "PRO VIA"
 19. SIA "SBS Engineering"
 20. SIA "VPM Latvia"
 21. A/S "Ceļuprojekts"
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ūdensapgādes sistēmas, būvprojektu ekspertīze
 1. SIA "Firma L4"
 2. SIA "LAKALME"
 3. SIA "PRO VIA"
 4. A/S  "Ceļu inženieri"
Ceļu būvprojektu ekspertīze
 1. SIA "Evolution Road"
 2. SIA "Firma L4"
 3. SIA "Krustiņi M"
 4. SIA "Marten projekti"
 5. SIA "Pk 19+93"
 6. SIA "Projekts EAE"
 7. SIA "PROJEKTS 3"
 8. SIA "PRO VIA"
 9. SIA "VCI"
 10. SIA "Vertex projekti"
 11. SIA "XDRAFTS"
 12. A/S "Ceļuprojekts"
Tiltu būvprojektu ekspertīze
 1. SIA "BT projekts"
 2. SIA "Inženierbūve"
 3. SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti""
 4. SIA "PROJEKTS 3"
 5. A/S "Ceļuprojekts"
Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze
 1. IK ELPOT
 2. SIA "Firma L4"
 3. SIA "Metro"
 4. SIA "PROKB"
 5. SIA "VCI"
Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvprojektu ekspertīze
 1. SIA "Metro"
 2. SIA "VCI"
Ēku ekspertīze
 1. SIA "Cerkazi-G"
 2. SIA "CMB"
 3. SIA "Forma 2"
 4. SIA "SKS Būve"
 5. SIA "Vertikāle"
Ceļu ekspertīze
 1. SIA "CEĻI UN TILTI"
 2. SIA "LBS-Konsultants"
 3. SIA "VCI"
Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvprojektu ekspertīze
 1. SIA "Alfina"
 2. SIA "CMB"
 3. SIA "Firma L4"
Dzelzceļa sliežu ceļu būvprojektu ekspertīze

1. A/S "VentEko"

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu ekspertīze

1. SIA "Skanore"