Būvekspertīžu organizēšana

BVKB kompetenci būvekspertīžu jomā nosaka Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 4.punkts, kurā noteikts, ka BVKB organizē būvprojektu un būvju ekspertīzi gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, kā arī gadījumos, kad starp būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un nepieciešams neatkarīgs būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinums.

Būvekspertīžu organizēšanas ietvaros BVKB:

  • sniedz ekspertīzes izpildījuma novērtējumu;
  • sniedz atbalstu valsts, pašvaldību vai to institūciju rīkoto ekspertīzes iepirkumu procedūras ietvaros.