Atbalsts ekspertīzes iepirkumu procedūrās

BVKB piedāvā atbalstu publisko tiesību juridisko personu vai to institūciju rīkoto iepirkumu procedūru ietvaros kompetenta būvekspertīzes veicēja izvēlē. Dalību iepirkuma procedūrā BVKB piedāvā nodrošināt uz noslēgta sadarbības līguma pamata starp BVKB un ekspertīzes pasūtītāju. Sadarbības līguma ietvaros BVKB piedāvā:

  • noformulēt vai sniegt priekšlikumus būvekspertīzes uzdevumu formulēšanai ekspertīzes veicējam;
  • piedalīties kompetenta būvekspertīzes veicēja atlasē iepirkuma procedūras ietvaros;
  • sniegt saņemtā būvekspertīzes pakalpojuma novērtējumu (atzinumu) par atbilstību normatīvo aktu prasībām.