Apelāciju iesniegšana

Gadījumos, kad kāds no būvspeciālistiem, kas kārtojis eksāmenu, nav apmierināts ar BVKB lēmumu attiecībā uz sertifikāciju, būvspeciālists var iesniegt BVKB rakstisku apelāciju. BVKB direktoram adresētu apelāciju iesniedz BVKB lietvedībā, K.Valdemāra ielā 157, pirmajā stāvā.

Plašāka informācija par apelāciju pieņemšanu un izskatīšanu ir pieejama šeit.