3.ceturkšņa tikšanās 2017

2017.gada 29.septembrī notiks BVKB organizētā trešā ceturkšņa tikšanās ar pašvaldību būvvaldēm. Sanāksmes pirmajā daļā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informēs par aktualitātēm būvniecībā saistībā ar klimata pārmaiņām un vides nosacījumiem būvniecības procesā, Lauku atbalsta dienests – par prasībām būvniecības projektu īstenošanai, savukārt Veselības inspekcija informēs par tās iesaisti būvniecības procesos atbilstoši savai kompetencei.

Sanāksmes otrajā daļā Ekonomikas ministrija informēs par “Konsultē vispirms” principa ieviešanu būvvaldēs, Latvijas Pašvaldību mācību centrs - par gaidāmās būvinspektoru profesionālas izglītības programmas otrās sezonas jaunumiem, savukārt BVKB informēs par plānotajiem uzlabojumiem Būvniecības informācijas sistēmā.  Sanāksmes noslēgumā diskusija par citiem būvvaldēm aktuāliem jautājumiem BVKB sniegtā metodiskā atbalsta ietvaros.

Pieteikties sanāksmei pa epastu jolanta.ansmite@bvkb.gov.lv līdz 27.septembrim.

Sanāksmes darba kārtība